FİLLER SİLO

FİLLER SİLO
Torbalı filtrede toplanan geri kazanılmış sıcak filler, bir vidalı konveyör ve kovalı elevatör vasıtasıyla filler kantarı üzerindeki ara bunkere beslenir. Fazla filler ise bir taşma borusuyla geri kazanılmış filler silosunda depolanır.

Dışardan temin edilen mineral filler için ise; üstte mineral filler bölümü, altta ise geri kazanılmış filler bölümünün bulunduğu kule tipi filler siloları kullanılabilir veya ayrı bir mineral filler silosu tesise ilave edilebilir.

SIGMA filler sisteminin en önemli avantajı, her zaman öncelikle sıcak geri kazanılmış fillerin kullanılması, dolayısıyla ısı tasarrufu sağlanmasıdır.