SICAK SİLOLAR

SIGMA Asfalt Plentlerinde, sıcak agrega siloları tartım ve karışımdan önce, dozajlanmış, kurutulmuş ve elekte sınıflandırılmış agregayı depolama görevi yaparlar.

Asfalt Plentinin düzenli ve verimli çalışması için, daha büyük depolama kapasiteli sıcak silolar düşünülmüştür. Elek sınıflandırmasına göre dört, beş veya altı bölmeli olarak üretilirler. Her kompartmanda, özel ısıya dayanıklı alt ve üst seviye sensörleri mevcuttur.

Sıcak silolar, taş yünü ile izole edilmiş ve alüminyum sacla kaplanmıştır.